NK Trä & Traktor AB

 

Avverkning

Avverkning

Avverkningstjänster utförs med två engreppsskördare.

Avverkad skog körs fram med egna skotare.

Både gallring och slutavverkning utförs.

Huvuduppdragsgivare är Höglandssågen men en del avverkning sker också åt andra skogsförvaltare.

Våra avverkningsmaskiner för närvarande är en Eco Log 560D  och en Eco Log 590C. Mer information om maskinerna ges under Maskiner.

 

Rottne SMV

Markberedning

Markberedningen utförs med en Rottne SMV. Den är utrustad med en tvåradig harv.

 

Eco Log 594E

Skotning

 Skotartjänster utförs med tre skotare.

Skotning utförs både som gallring och slutavverkning.

Företaget har även utrustning för att skota grot.

För närvarande så har vi två Rottne SMV och en Eco Log 594E. 

Mer information om skotarna ges under Maskiner.