NK Trä & Traktor AB

 

Avverkning

Avverkning

Avverkningstjänster utförs med två engreppsskördare.

Avverkad skog körs fram med egna skotare.

Både gallring och slutavverkning utförs.

Huvuduppdragsgivare är Höglandssågen men en del avverkning sker också åt andra skogsförvaltare.

Våra avverkningsmaskiner för närvarande är två Eco Log 560D, en utrustad med ett 5000V logmax aggregat och den andra (inom kort) med ett 6000V logmax aggregat. Mer information om maskinerna ges under Maskiner.

 

Rottne SMV

Markberedning

Markberedningen utförs med en Rottne SMV. Den är utrustad med en tvåradig harv.

 

Eco Log 594E

Skotning

 Skotartjänster utförs med tre skotare.

Skotning utförs både som gallring och slutavverkning.

Företaget har även utrustning för att skota grot.

För närvarande så har vi två Rottne SMV. 

Mer information om skotarna ges under Maskiner.