NK Trä & Traktor AB

 

avverkningsplats5

Skogen

Sveriges landareal består till 57% av skogsmark, ungefär 200 miljarder träd. Granen är vårt vanligaste trädslag, 45% av allt virke är gran. Tallen är tvåa med 38% och björken hamnar på ca. 10%. Den årliga avverkningen i Sverige är ungefär 70 miljoner kubikmeter. Av varje stock som sågas blir knappt hälften spån, flis och rester. Nästan en femtedel av Sveriges energiförsörjning kommer från skogen.